Αξιοθέατα

Tinos | Tinos Resort Hotel | Tinos Cyclades Greece

Ιερό Ποσειδώνα
και Αμφιτρίτης

Η ίδρυση και επέκτασή του ανάγεται στην περίοδο της κυριαρχίας των Μακεδόνων στις Κυκλάδες (4ος π.Χ. αιώνας). Το Ιερό Ποσειδώνα και Αμφιτρίτης απέκτησε πανελλήνια φήμη και με αποκορύφωμα τον 3ο π.Χ. αιώνα, απετέλεσε πόλο έλξης για προσκυνητές, ακόμα και πέρα από τα όρια του Ελλαδικού χώρου, όπως η Κάτω Ιταλία, η Μικρά Ασία και η Αφρική.

Έκθεση Εκκλησιαστικών
Κειμηλίων

Το Μουσείο – Έκθεση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων συγκεντρώνει σπάνιες εικόνες και εκκλησιαστικά κειμήλια. Η έκθεση των εικόνων περιλαμβάνει εικόνες (κυρίως 17ου αι. – 19ου αι.) από ναούς της Τήνου και άλλων περιοχών. Οι παλαιότερες εικόνες της έκθεσης είναι η Παναγία η Περίβλεπτος (14ος αι.) και η Παναγία Γαλακτοφορούσα (15ος αι.). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και οι εικόνες που έχουν φιλοτεχνηθεί από τον Φ.Κόντογλου και τον Νικηφόρο Λύτρα.

Tinos | Tinos Resort Hotel | Tinos Cyclades Greece